Εκπαίδευση μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες


 • Στο μενού αριστερά με τίτλο: "οδηγός πλοήγησης", θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στα μαθήματα της πλατφόρμας.


  Ανακοινώσεις

  Φωτογραφία Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης
  Οδηγίες για την πρακτική άσκηση
  από Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης - Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017, 11:21 πμ
   

  Οδηγίες για την πρακτική άσκηση http://www.sem-spedu.gr/course/view.php?id=22