Εκπαίδευση μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες


 • Στο μενού αριστερά με τίτλο: "οδηγός πλοήγησης", θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στα μαθήματα της πλατφόρμας.


  Ανακοινώσεις

  Φωτογραφία Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης
  Η ομάδα της κ. Vermeulen
  από Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης - Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018, 9:54 μμ
   
  Οι επιμορφούμενοι της ομάδας της κ. Vermeulen έχουν ενταχθεί στις νέες τους ομάδες. 

  Για οποιαδήποτε πρόβλημα εισόδου στις νέες ομάδες, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε: semspedu@gmail.com
   
  Φωτογραφία Giorgos Barbas
  Ανάρτηση άρθρου για την κουλτούρα των συνομηλίκων
  από Giorgos Barbas - Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2017, 5:34 μμ
   

  Αναρτήθηκε στην "Ασύγχρονη Εκπαίδευση" το άρθρο του W. Corsaro για την κουλτούρα των συνομηλίκων. Το κείμενο αυτό συνδέεται άμεσα με το μάθημα για το ίδιο θέμα που έγινε το Σάββατο 2/12. Η μελέτη του θα σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε το κρίσιμο θέμα των σχέσεων των συνομηλίκων και της επίδρασης ...

  Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
  (58 λέξεις)