Ανακοινώσεις

«Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής – Προγράμματα Παρέμβασης»

 
 
Φωτογραφία Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης
«Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής – Προγράμματα Παρέμβασης»
από Πολυχρόνιος Ευκαρπίδης - Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018, 12:41 μμ
 

"Σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη ημερίδα (εκτός του κυρίως προγράμματος του σεμιναρίου) με θέμα την εκπαίδευση των παιδιών με βαρηκοΐα ή κώφωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 5-6 Μαΐου 2018 και συγκεκριμένα στις ώρες που γίνεται το σεμινάριο, δηλαδή Σάββατο

9.00 – 17.00 και Κυριακή 9.30 – 14.00. Οι 14 ώρες της ημερίδας είναι ένας ικανός χρόνος για να δημιουργήσετε μια πρώτη σοβαρή εικόνα αυτής της διαταραχής και να γνωρίσετε βασικές προσεγγίσεις και σχέδια προγράμματος για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η παρακολούθηση αυτής της ημερίδας δεν σας επιβαρύνει οικονομικά. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας στην εκπαίδευση των παιδιών με τη συγκεκριμένη αναπηρία.

Βεβαιώσεις θα δοθούν, όπως και στην ημερίδα του αυτισμού, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν παρουσίες στα παρουσιολόγια και τις δύο ημέρες."